English Svenska
Resestugan
Resestugan

Resestugan startade 1992 då man övertog verksamheten i Visby resebyrå AB (f.d. RESO). Bokningskontoret ligger i Fröjel på västra Gotland, i en ombyggd 1700-talsladugård vilket gör att vi sitter i en mycket lugn och harmonisk miljö. För alla paketbokningar med logi och färja ställer vi en resegaranti till Kammarkollegiet.

Resorna till Gotska Sandön som arrangeras av Resestugan är godkända med märket Naturens Bästa. Det är ett kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i Sverige. Naturens Bästa samlar Sveriges främsta naturresearrangörer och deras finaste produkter. För att få märkningen måste följande krav uppfyllas:

  • Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur.
  • Gynna den lokala ekonomin.
  • Miljöanpassad verksamhet.
  • Bidra aktivt till natur - och kulturskydd.
  • Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.
  • Kvalitet och trygghet på resan.